10

Δυναμικά επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων 2022

Έτος 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο) Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (4ο επίπεδο) Επαγγελματίες αθλητές, εν γένει
Έτος 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο) Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (4ο επίπεδο) Γυμναστές εκπαιδευτές και επικεφαλής προγραμμάτων ευεξίας και αναψυχής
Επαγγελματίες αθλητές εν γένει
Προπονητές, εκπαιδευτές και διαιτητές
Έτος 2022
Επάγγελμα
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
Επάγγελμα
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP
Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας and 1 more
Έτος 2022
Επάγγελμα
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
Επάγγελμα
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP
Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας and 1 more
Έτος 2022
Επάγγελμα
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
Επάγγελμα
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP
Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας and 1 more
Έτος 2022
Επάγγελμα
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
Επάγγελμα
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP
Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας and 1 more

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Νοσηλευτές και μαίες

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Νοσηλευτές και μαίες

Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής

Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Επαγγελματίες προστασίας του περιβάλλοντος, Σύμβουλοι γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας

Έτος2022
Επάγγελμα
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP

Γυμναστές εκπαιδευτές και επικεφαλής προγραμμάτων ευεξίας και αναψυχής

Επαγγελματίες αθλητές εν γένει
Προπονητές, εκπαιδευτές και διαιτητές