10

Δυναμικά επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων 2022

Έτος 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο) Sports and fitness workers
Επάγγελμα (4ο επίπεδο) Επαγγελματίες αθλητές, εν γένει
Έτος 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο) Sports and fitness workers
Επάγγελμα (4ο επίπεδο) Γυμναστές εκπαιδευτές και επικεφαλής προγραμμάτων ευεξίας και αναψυχής
Επαγγελματίες αθλητές εν γένει
Προπονητές, εκπαιδευτές και διαιτητές
Έτος 2022
Occupation
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Sales, marketing and public relations professionals
Occupation
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP
Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας and 1 more
Έτος 2022
Occupation
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Sales, marketing and public relations professionals
Occupation
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP
Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας and 1 more
Έτος 2022
Occupation
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Sales, marketing and public relations professionals
Occupation
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP
Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας and 1 more
Έτος 2022
Occupation
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Sales, marketing and public relations professionals
Occupation
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP
Επαγγελματίες σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων
Επαγγελματίες σύμβουλοι διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας and 1 more

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Nursing and midwifery professionals

Έτος: 2022
Επάγγελμα (3ο επίπεδο ανάλυσης): Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής
Επάγγελμα (40 επίπεδο): Επαγγελματίες αθλητές εν γένει

Nursing and midwifery professionals

Secondary education teachers

Secondary education teachers

Life science professionals

Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Επαγγελματίες προστασίας του περιβάλλοντος, Σύμβουλοι γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας

Έτος2022
Occupation
(3ο επίπεδο ανάλυσης)
Sports and fitness workers
Occupation
(4ο επίπεδο ανάλυσης)
GROUP

Γυμναστές εκπαιδευτές και επικεφαλής προγραμμάτων ευεξίας και αναψυχής

Επαγγελματίες αθλητές εν γένει
Προπονητές, εκπαιδευτές και διαιτητές